P E G K N A P


Odvijanje i zavijanje čivija bez ozvučavanja i intervencije gudalom, u potrazi za zvukom krckanja i puckanja. Potez će biti izuzetno glasan ukoliko je instrument ozvučen, ali ukoliko nije moguće je stvoriti fine pucketave teksture. Odvijanje i zavijanje žica za sobom ostavlja i odjek prethodne tonalne visine, pa pažljivo treba slušati mikro-tonalne pomake koje proizvode žice. 
Obzirom da gudalo nije potrebno mogu biti uključene obe ruke, jer se tako lakše manipuliše čivijama ali i osetljivim zvukom. 


winding and unwinding the pegs producing knapping and cracklings

Another quiet effect unless instrument is properly amplified. It requires no bow playing and for adequate solo phrase player might want to use both hands to control the winding and unwinding. it works much better if pegs are not treated for some time with peg compound. Raw sound of slightly dirty pegs crackling inside imperfect peg wholes is the secret for this sound.