M I C E R A C E


Brzi sinhronizovani pokreti kažiprsta i palca desne ruke, postavljeni svaki sa po jedne strane kobilice, sa idejom perkusivnog tremolo pokreta u slobodnoj (ad libitum) strukturi. 

Pozicija ruke slična je kao u potezu Visking, jedino što je kod Majsrejsa potrebno odrediti amplitudu – razmak koji određuje jačinu udarca ali i brzinu tremolo pokreta. Dijapazon dinamičkih mogućnosti i ritmička varijabilnost zavise upravo od ovog razmaka kao i od adekvatne postavke šake koja može slobodno, sa većom količinom uglova, da dopre do različitih delova – površina kobilice.


fast movements of the right hand thumb and first finger, placed each on one side of the bridge, ad libitum tremolo


Similar position as in Whisking only this time the thumb and first finger are fixed few millimeters to one centimeter away from the bridge on both sides. Gentle percussion in tremolo manner, with different speeds can give beautiful results. If amplified bridge gives bigger percussive range.