HORD KICK


Perkusivan potez orijentisan na okidanje kordara jednim ili sa više prstiju u pravcu dobijanja bogatog odjeka rezonantne kutije. Kordar je prenosnik svih vibracija koje se događaju na instrumentu, a njegova funkcionalna pozicija podrazumeva nategnutost preko dugmeta violine noseći sa sobom pritisak – otpor sve četiri žice (od instrumenta do instrumenta težina koju proizvodi ovaj otpor je oko 50 kilograma). 
Okidanje nategnutog drvenog kordara proizvodi topao perkusivan zvuk obogaćen alikvotima i šumom čitavog instrumenta.  kicking with right hand finger(s) over the tailpiece or tripping it on a side

Percussive sound and the most beautiful one because of the particular tail piece resonance and shape as well consistence of the wood. "Kick" sounds rather harsh, this sound is quite warm.