B I R D S O NJedna od prvih notacija zapisanih u okviru VR sistema je upravo Brdson. Imenovan asocijativno pokreće stil intuitivnog sviranja bez vezivanja za određene tosnke visine. Segmentacija zvuka postaje prošlost, a frekvencijski i mikro-tonalni učinak središte eksperimentalnih diskursa. 

Brdson se dobija iz ekstremno brzih pokreta obe ruke. Prsti leve ruke motorički pokrivaju nekoliko visokih pozicija istovoremeno i ne pritiskaju žicu do kraja kako bi se ozvučili spontani alikvotni učinci. Potez asocira na ptičiji cvrkut, a za integralniju razradu ideje mogu se koristiti povremeni brzi trileri, tremolo i rikoše potezi. Ovaj potez se najuspešnije postiže pseudo-motoričkom repeticijom, sa intencijom ka mikro-tonalnim frekvencijama i četvrtonskim mogućnostima. 
Pomak palca u visoku poziciju (bliže prstima) pomaže pri stvaranju izuzetno brze motorike, a njegovo spuštanje na žicu pomaže pri neutralisanju eventualnog okidanja prazne žice pri ekstremno brzim i neartikulisanim pokretima. Kombinovanje pritiska prstiju, koristeći se svesno prostorom između žice i hvatnika, stvara mogućnost za neočekivanu rezonancu prirodnih i veštačkih alikvotnih frekvencija. Opušten tremolo desne ruke sa ritmičnim  brzinama i  akcentima najbolje će se ponašati na gornjoj četvrtini gudala. 


extremely fast movements of both hands, over the several high positions on E string at once, not all the way pressed string in order to get as many harmonics as possible, to a full range of birdsong use combination of thrillers, tremolo and occasional ricoshe

This stroke consists of clusters of notes randomly chosen by super fast movements of (most commonly) first three fingers positioned to reach at least 4 top positions on E string, and preferably more orientated toward quarter tone thinking in order to imitate birdsong. Leaving thumb of the left hand loose and together with fingers rather then stuck on the neck's end, helps producing significant finger speed. If not pressing the string all the way to the fingerboard more resonance will occur and if combining very light touch with regular touch it is possible to broaden the sound pallet enriching it with harmonics. Tremolo of the right hand works best closer to the tip.