Notation system ~ Graphic scores ~ Experimental music research

scroll down for English please ~

Violin Revealed, alternative guide to violin's sonic life ~ nastao je u januru 2015. godine kao spontani niz razmišljanja u pravcu artikulacije tehnike, tekstura i sveobuhvatnog zvučnog spektra koji koristim u svom improvizacionom performansu. Potreba za sistematizacijom spontanog i apstraktnog muzičkog izraza na prvi mah može delovati kontradiktorno, međutim javlja se prevashodno kao kreativni impuls usmeren ka produbljivanju razumevanja intuitivnog muzičkog izraza ali i mogućih refleksija u akustici, elektro-akustici, grafičkom dizajnu, video umetnosti i inter-medijalnoj relaciji zvuka i slike.
           Početna tačka sistema notacija nastaje imenovanjem određenog zvuka, načina sviranja ili zvučne teksture izvedene na gudačkom instrumentu. Imenovanja grafičkih notacija u VR sistemu podržavaju prost asocijativan pristup i oslanjaju se na klasičnu tradiciju, imena delova instrumenta i jednostavna kreativna rešenja izvedena pretežno iz engleskog ali i iz srpskog jezika. Obzirom da naslovljavaju atipičan instrumentalni tretman i manje ili više kompleksne tehničke zadatke, notacije dobijaju svoje puno značenje sa trećim elementom – grafičkim prikazom.
VR notacije započete su sa idejom integracije u klasičan linijski – notni sistem, međutim već nakon postavke prvih skica uviđam važnost geometrijske simbolike, potencijal vizuelnog izraza kao objekta – tela, kao i mogućnosti višestruke primene grafičke teksture u okviru razvoja partitura.

Simbolički prikaz određenog zvuka ili osnovnog soničnog stanovišta od kog se dalje gradi zvučna slika u korelaciji je sa materijalnim izvorom zvuka ali često  i tehničkim zahtevom koji postaje mehanika stvarnja zvučnog ambijenta. Na taj način kompleksnost zvuka stvara i vizuelnu hijerarhiju koja se oslanja na geometriju, i gradativno se razvija ka apstraktnijim oblicima sve do razlaganja u grafičke teksture – paterne.

((( Grafička partitura ~ The Ancestors, from the series Halcyon Dreams by Nevena Vasiljević )))

Simbol – asocijcija – intuitivna reakcija zavrešena transmutacijom u zvuk, u osnovnoj postavci i kreativnom analizom mogla bi se nazvati refleksijom principa elementarne algebre, koja koristi simbole da bi skratila narativnu formulciju promenljive, i kroz apstrakciju i njenu dalju formulciju dovela do konkretnog rešenja. Suštinska potreba za artikulacijom soničnih formula, struktura i asocijativnih zvučnih impresija u vidu grafičkog elementa proizašla je iz osnovne prirode simbola kao univerzalnog sredstva komunikacije gde simbol kao takav tek upućuje na određeno racionalno značenje ali suštinski pokreće psihičke funkcije u potrazi za (u našem slučaju) nepoznatim kreativnim rešenjima.

VR predstavlja mikro revoluciju u instrumentalnom smislu okrećući se violini kao sveobuhvatnom zvučnom objektu i poetsko – stilskoj soničnoj paleti apsolutno svih delova instrumenta kao i nekonvencionalnih mogućnosti u procesu stvaranja zvuka. Tako da svaki deo, bilo kog da je materijala ili funkcije, dobija na važnosti u istraživanju sopstvenih rezonantnih i frekvencijskih mogućnosti. Potom se uklapa u veće celine, podređuje kreativnom načinu sviranja ili se razrađuje – grupiše mutirjući u zvučne klastere i teksture. Načini sviranja inicijalno su izvedeni iz ličnog improvizacionog stila – istraživanja i iskustva u zvučnom performansu koje sam generisala tokom petnaest godina stvaranja u ovoj sferi muzike, ali i tokom dugogodišnjeg razvoja instrumentalnih veština, lične psihičke evolucije, samoedukcije u sferama apstraktnih umetnosti  i zvučne metafizike. Poetika zvuka jedna je od osnovnih vodilja u ovom kreativnom procesu.
           Širi spektar zvučnih tekstura i njihova kombinatorika proizilaze iz naklonosti ka elektronskom zvuku, bilo da je reč o digitalnom ili analognom izvoru. Za mene elektronski zvuk u svoj svojoj frekvencijskoj nesavršenosti jedan je od osnovnih zvučno-antropoloških pokazatelja čulnog stanja savremene civilizacije. Nedovoljno razvijena svest o frekvencijskom učinku zvuka na biološki habitat još uvek nam otvara nebrojene mogućnosti u eksperimentisanju. Selekciju poželjnog i nepoželjnog zvuka stvaramo vođeni stilskim principima ili u najboljem slučaju intuicijom, što u pozitivnom smislu vodi do opšte prihvaćenog shvatanja da zvuk kao takav nema štetna svojstva. U prirodi satkanoj u potpunosti od vibratorne rezonance i frekvencijskog simulakruma zvuk je jedan od ključnih aspekata energetskog uobličavanja, konstrukcije i dekonstrukcije. Savremena elektronika, pogotovo ogoljena u formi drona, verna je refleksija zvučnog zasićenja u kom živimo u većim ili manjim urbanim sredinama. Inspirisana frekvencijskom geometrijom i višeslojnošću šuma otisnula sam se u istraživanje široke palete nojza ali i suštinske alikvotne prirode klasičnog instrumenta.

The Eclipse [[[ 333 ]]], Book I

Primena grafičkih notacija u VR sistemu tek počinje u violinizmu i zapravo je osmišljena kao „otvoren sistem“ primenljiv i u elektro-akustici. VR je početni sistem za dalje istrživanje instrumentalnog performansa i kretivnog procesa podjednako se otvarajući ka zvučnom kao i ka vizuelnom izrazu. Svaki element podložan je intervenciji i interpretaciji, pod uslovom da ne gubi na svojoj originalnoj važnosti. Grafički aspekt poželjno je istražiti kroz dekompoziciju, aproprijaciju i preoblikovnje. Grafički simboli osnova su za artikulisanje grafičkih partitura, a od njih je moguće stvarati koncepte ili improvizacione mape.
Elementarne notacije moguće je interpretirati na svim žičanim instrumentima, a čitav sistem sveobuhvatno primenljiv je asocijativno na bilo koji prostorni objekat sa zvučnim svojstvima. Takođe, izvođač upućen na digitalne sprave namenjene zvučnoj reprodukciji u skladu sa tehničkim zahtevima svog istrumenta slobodan je da interpretira grafičke partiture simbolički oslanjajući  se na lični doživljaj vizuelnog sadržaja. Sistem sam po sebi ne pruža striktne vremenske, dinamičke i strukturne okvire, jer smatram da je eksperimentisanje upravo ovim svojstvima ključ kompozicije novog doba koji rezultira suštinskim povezivanjem kompozitora i izvođača i pruža nove uvide u meta kognitivne komunikacijske mogućnosti, energetsku prirodu zvuka i tokove svesti pri muzičkom performansu.

VR shvatam kao početnu tačku i inspiraciju za opsežnijim sagledavanjem zvučnih mogućnosti instrumenata i mapiranjem ličnog instrumentalnog stila u improvizacionom performansu i savremenoj kompoziciji. Klasična pardigma muzike kao komponovane forme se tokom 20. veka konačno raspala, a sa razvojem kompjuterskog inženjeringa i bukvalno u param parčad. Postepenim grananjem zvučnih i performativnih praksi vratili smo se na sam početak, u kom svi živi subjekti i svi neživi objekti dobijaju svoje mesto u muzici sveta. Sa tog stanovišta započinjem diskurs o improvizacionoj muzici.
~ engl ///

Violin Revealed is my first attempt to publish 15 years long personal research.
Spending hours, days and years with an instrument doesn't mean gaining only musical education. For me playing violin was a path of dedication rooted in personal development, self discovery, rich psychological and spiritual journey.

VR is a beginning of articulating creative force that was growing in silence underneath all educational systems I found myself in during 30 years of professional training. It is not usual but also it is not so odd to reach highest level of classical instrumental skill and then let go of all learned in a search for more. Especially nowadays when new music scene integrates with improvisational performing or live composing not to mention inter-media arts practices. That is exactly what happened here, in my twenties instead of more Beethoven it came a bit more of Cage and Stockhausen.
           This system I'm presenting - notations, textures and performance directions, are product of personal improv mileage - personal style I developed and most of all my reflection on each and every collaboration I made with magnificent open minded people, artists and performers I had luck to work with in the past decade. A lot of sounds are in broad use by violinists across the globe, I probable just gave them a funny name and funnier a "face". Some on the other hand came right out of me, most of them actually were born in front of an audience.
           There is also a notion of orientation toward textures which comes from my passion for electronic music and sound arts. And there is a great deal of acoustic research which is an outcome of experimenting with good old-school pick up that was hand made for me many years ago. It is built inside the bridge, and it is connected to a small pre-amp. It didn't change a bit of a natural violin sound and color, but it amplified all acoustic and sonic qualities of all parts of an instrument. 

At the end, graphic scores are simply a need to close the circle and apply notations in an open spirit and light manner visual language. Since I am not a visual artist, graphic designer or any of similar branches, take these scores as visual notions put down to bring closer audience that would never even think of an experimental music, nevertheless the meaning of musical literacy. In the years to come notations will evolve for sure, deeper researches will occur and different artists will visualize them. And I will keep playing them!


technique /// methodology

...this little collection of sounds, with notation system I invented for this occasion, many would categorized as atypical treatment of an instrument, although I think this is simple extension of regular violin sound range that perhaps finds more appliances in contemporary music. The whole system of playing and listening is quite straight, there is no preparation of an instrument or external interventions that would give new sound pallet, it is plain violin + bow deal, and if amplified it should stay plain without additional electronic effects. Because, this little acoustic treasure with the use of effects opens numerous new sound dimensions that can be examined or notated differently. So these are the basics - if performed without any direct amplification the space where performed should be acoustically rich, but if performed with plain amplification any space becomes suitable and the range of textures multiplies. Symbols represent corresponding sounds and sound textures of a violin observed as an overall sound object. Each corner of an instrument no matter how small or insignificant, for me has a poetry of its own. Own resonance, own frequency.

Notations are like a language for rediscovering an instrument’s potential, placed outside of all conventional ways of playing. The system is quite open, for both intervention and interpretation. Graphic symbols can be decomposed, duplicated or reshaped as particular visual concept only if they stay recognizable in the sense of a sound they represent. The elements introduced here can be used for producing graphic scores, concepts, or an improve maps. They can be interpreted by one or more instruments, also they are applicable to any instrument or digital device if taken as associative steps in an improvisation.
          Directions are mostly leaning on classical terminology, that was my conscious decision and perhaps the way to bring classical audience closer to the concept of sonic listening. Also all the ideas here are applicable to viola and cello, partially double bass, but also they are developed to trigger new experimentation and are directed to all improv performers. 

My final violin technique upon this moment is a mutant, roots of it spinning between Nathan Milstein and Ivan Galamian schools that evolved through amazing impact by Hungarian master Bela Katona and at the end summarized by my dearest professor Dona Lee Croft. It is an ultimate culture of sound and a simple virtuosity approach with loosen muscles, high violin position, right hand first finger contact and high elbow - all working toward using adhesion rather then pressure in a bow technique, and a high flexibility and looseness in the left hand technique. This approach (here summarized in a super short manner) gives unbelievable results, but also leaves enormous space for sound research.
           Some of the sounds and textures I am posting here could be produced by anyone, literally, even without any previous practice in violin playing. But few need to be mastered through careful investigation and for those I am putting in additional technical explanations. In any case, the most important thing that makes this sound pallet applicable in music making - is unconditional creativity.