P I Z Z U N C O I L


Picikato tehnika primenjena na odvrnutim žicama. Odvijanje i navijanje čivija je jedna sonična sfera, a tehnika desne ruke koja se primenjuje na nju je sasvim druga.  Picikatom implementiranim u Koilankoil dobija se zvuk sličan indijskoj citri velikog raspona, dok glisando odjeci stvaraju sopstvena četvrtonska sazvučja. 
Odvrnutu žicu moguće je tretirati i sa obe ruke u predelu hvatnika – nižih pozicija i razrađivati tonalno-perkusivne klastere obogaćene klaparanjem. 


pizzicato over the unwinded string(s)

There is always possibility to play pizz while unwinding a string, that way you will keep wonderful glissando and get close to zither like sound.