FLAT SALTATIO


Ovaj potez fuzija je detašea i con legno principa sviranja štapom gudala. U dugačkim potezima drveta po žici stvaraju se zvučne mikro informacije, neočekivani alikvoti i šum trenja dva čvrsta materijala. 
Tretmanom štapa gudala kao da su u pitanju strune dobijaju se različiti mikro efekti zanimljivi u niskom dinamičkom okruženju. 

Vodite računa da ne oštetite štap do mere nepopravljivosti. Svakako očekujte tragove - ogrebotine nakon isprobavanja Flet saltatija.


long notes with the bow stick

Lets say Saltatio is equivalent to con legno, and Flat Saltatio is basically direction for long strokes and détaché. Use bow stick the same way as bow hairs. Investigate sound on all sides of the stick, speeds and pressure changes. Be careful not to damage the bow wood beyond repair.