COILUNCOIL


Odvijanje i navijanje čivija – žica ozvučeno gudalom sasvim je poseban sonični univerzum koji otvara nebrojene mogućnosti za eksperimentaciju i manipulisanje frekvencijama. U ultra-soničnom pojasu sasvim odvrnute žice dobijamo ambijentalne šumove i nojz za koji niste mogli ni da pretpostavite da poseduje klasičan instrument. 

Korelacije vazduha unutar rezonantne kutije , slabo nategnute žice i trenja pod različitim uglovima stvaraju nove opsege i sonične teksture. Uvijanje žica za sobom povlači jasne alikvotne visine te zvuk postaje sam po sebi polifon – višetonski. Izuzetno je važno da je instrument pripremljen na neprestanu promenu pritiska kobilice koja mora stajati stabilno. 

Uspone i padove tonskih visina lakše je kontrolisati u sedećem položaju sa hvatnikom naslonjenim na koleno, međutim i sama tehnika zahteva vežbu adekvatnog okretanja i zadržavanja željene visine manipulacijom čivija sa više prstiju leve ruke. 

Niži registri stvaraju veći ambijetalni šum, viši jasnije alikvotne visine i čistije frekvencije pogotovo u sul ponticello pojasu. Potez podrazumeva primenu čitavog spektra tehnika desne ruke, od detašea i dugih nota do brzih tremolo, stakato i spikato poteza, rikošea i svega što možete vešto da primenite na slabo nategnutoj žici. 
winding and unwinding the strings in long and rich glissando, using sul ponticello buzz, pizzicato of a loosen string, suitable for the low register

And suddenly violin becomes this beast with the very low pitch and texture of unwinded string filled with air. 


Make sure the bridge is stable. It is of a great help to use knee to lean the violin neck and have open space for winding and reverse, same as when tuning pegs only this time use the full range of the string for pitch declining and ascending.