CITY HUM


Ovaj potez u svoj svojoj suštini je najsenzibilniji nojz proizveden sirovim pritiskom na žicu. Kako po ko zna koji put pominjemo trenje povlačenjem umesto pritiskom kao osnovni princip tehnike desne ruke, sada nasuprot svemu tome tragamo za bukom i šumovima koje proizvodi „previše“ pritisnuta žica. Što ne podrazumeva da sonični ambijent mora da bude glasan, naprotiv, moguće su vrlo tihe dinamike, za tu zanimljivost sam čak izdvojila poseban potez – izveden iz ovog.  

Potez nastaje na granici zvuka i nojza, u polju frekvencija nastalim dovoljno ustaljenim pritiskom da sputava žicu od pravilne oscilatorne kretnje i usmerava je pod neodređenim uglom ka nepravilnijim frekvencijskim teksturama. Iz ove „granice“ zvuka moguće je izvesti vrlo senzibilan šum, ali je moguće i razviti ga u neprijatnu buku, krčanje. Tačka pritiska – količina takođe, postaje vodilja tonske visine kao i ključ za kontrolu teksturalne strukture zvuka. 

Na amplificiranom instrumentu moguće je izvući neverovatno širok dijapazon alikvota koje uho prirodno slabo percepira ili automatski svrstava u ambijentalan, pozadinski zvuk. 


variety of noise produced by applying variable pressure on the string, in long notes, textures and phrases

This stroke begins at the border of producing regular sound with adhesion of bow hair on the string and invoking noise pallet produced by applying pressure on the string. Therefore this sound can be soft and very rich in hum texture, but can develop in to a seriously unpleasant growling like sound. The point of pressure becomes important for pitch and texture control, but also free movements and experimentation with left hand appliances can contribute to the quality of City hum. If amplified instrument gives pallet of harmonics and overtones usually not easily heard.