V R I S H T I X


Singularan ton u najvišim pozicijama na E žici usmeren izuzetno brzim vibratom – dalje od hvatnika u predelu granice i preko granice regularnog violinskog opsega. Super brzi vibrato postavlja se kao krajnji ishod pokreta cele ruke u jednom združenom vibriranju svih zglobova i tetiva, od najmanjih zglobova prsta i šake, do lakta i ramena, pokrenutih naglim impulsom – trzajem. 

Radi lakšeg razumevanja zamislite električno pražnjenje manjeg napona koje struji kroz celu ruku i direktno iz prsta transformiše se u zvuk! 

very fast vibrato played with 2nd or 3rd finger, on top of the E string, if possible further then fingerboard  

This super fast vibrato can successfully be performed with loose shoulder, elbow, ankle and all tiny finger ankles working in one joint movement initiated by very fast impulse. Imagine minor electricity discharge flowing through your arm...