S C R O L L I N G


Skroling je picikato potez izveden na krajevima žica u samom violinskom pužu – glavi instrumenta. Veoma je tih i specifičan određen sa 4 fiksirane tonske visine. 


pizzicato on the tiny bits of strings inside the scroll

It is a pretty quiet sound but it's tiny high notes can be very charming.