PIANO SUSPENDIX


Povlačenje struna preko žice pod uglom od 90 stepeni, paraleno u odnosu na kobilicu – ka sebi za konkretnije dinamike, od sebe za dobijanje finijih tekstura.  
Potez najbolje funkcioniše ukoliko postoji dobar oslonac ruke – najadekvatnije, fiksiranjem palca desne ruke na ivicu violinskog struka. 

Hvat gudala je regularan, a samo gudalo je fiksirano na odabranoj žici i upotpunjeno dobrim kontaktom. Pažljivim povlačenjem ruke primenjujući otpor, prema licu ili od lica, strune stružu preko žice pod neuobičajenim uglom i proizvode spektar soničnih zvukova – od krčanja i puckanja do ambijentalnog mikro-tonalnog šuma bogatog alikvotnim frekvencijama. Uključivanjem sadržaja leve ruke uključujete širi okvir eksperimentacije.  


straining a bow hairs over the string 90 degrees in relation to the bridge, toward – for concrete dynamics, away for softer textures

It functions best if right hand thumb is fixed on the bridge or corner of the violin waist, the rest of fingers are on the regular bow position and the bow with good contact is on the string. By gently pulling the hand toward and away bow hair is scrapping the string under 90 degrees angle producing resonance, popping, textures, overtones. It is possible to examine the variety of sounds by different choices for the left hand.