F L A G E O L E T


Flažolet bilo koje tonske visine, prirodni ili veštački iz regularnog violinskog opsega

a single flageolet of any pitch, includes both natural or artificial