EXTEMPORANEOUS PIZZ


Picikato svim prstima u svim pravcima. Picikato često zvuči atraktivno u bržim frazama čak i kad nije u potpunosti artikulisan. Intuitivno izvođenje vođeno impulsima i sazvučjima može da stvori izuzetan klaster neočekivanih tonova.


pizzicato with all fingers in all directions

Pizzicato can sound good even if it’s not very well articulated so be open for examining all parts of the fingerboard as well as potential of playing pizz with more fingers at ones.